บริษัท หมึกสยาม จำกัด ได้ใช้ความมานะและความเพียรพยายามอย่างยิ่งยวดไม่ว่าจะเป็นเรื่องเวลา หรือ เงินทุน สืบเนื่องมาตั้งแต่ปี 2542 จนถึงปัจจุบันด้วยความคิดริเริ่มของผู้บริหารที่อยากให้ลูกค้าในกลุ่มงานพิมพ์ซิลด์สกรีนในเรื่องการผลิต การจำหน่ายสี เคมีสำเร็จรูป และประกอบเครื่องพิมพ์, เครื่องอบ , Fluash Cure , เครื่องขึง , เครื่องถ่าย รวมทั้งอุปกรณ์เกี่ยวกับการพิมพ์ทั้งหมด ให้เหมาะสมสำหรับวงการพิมพ์ผ้าโดยตรง ด้วยมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่า "คนไทยเราจะต้องมีสินค้าเป็นของคนไทยเอง" ไม่ต้องพึ่งพาต่างชาติเพราะได้สินค้าในต้นทุนที่ต่ำกว่าการนำเข้าสินค้าและสามารถนำสินค้ามาประยุกต์ใช้ในงานพิมพ์เสื้อผ้าทุกรูปแบบได้ ทางบริษัทฯ ได้ใช้ประสบการณ์พร้อมเงินทุน และอุปกรณ์เกี่ยวกับการพิมพ์ โดยลูกค้าให้ความไว้วางใจในสินค้าของบริษัทฯตลอดมา

 
 
        ขณะนี้ทางบริษัทฯ มีนโยบายในการผลิตสินค้าเพื่อจัดส่งให้แก่ผู้ใช้ในประเทศและส่งออก พร้อมทั้งสรรหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และราคาย่อมเยามาจำหน่ายเพื่อให้ลูกค้านำผลิตภัณฑ์ไปใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจและมีต้นทุนการผลิตที่แข่งขันได้
 
        ทาง บริษัท หมึกสยาม จำกัด จะประสบความสำเร็จได้ในธุรกิจการพิมพ์สกรีนเกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นของผู้บริหาร และยังได้รับแรงสนับสนุนสำคัญของผู้ร่วมงาน เพื่อให้ถึงเป้าหมาย คือ "ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก"
 
 
Mueksiam Co.,Ltd. has been working enthusiastically as well as spending time and investment to supply customers ink printing and machine in textile business since 1996. The chief executive manager has clearly vision to provide high quality products in fabric printing business. We supply high quality products including chemicals, printing supplementary and machines. For chemicals, we provide different based which imported from America and China that are water based, solvent based, silicone based, Polyurethane based and pigments.
 
Furthermore, we also manufacture customized machines such as: Flash cure, convener dryer, manual printing machine, screen printing machine, horizontal type drying container and vacuum exposuring machine. We are continues developing high quality products suitable for direct print and attempting to produce Thai brand products for textile business in Thailand. We are able to apply products and machines for every need.
 
 
 
Mr. Sirisak Jiravithayaphron
Chief Executive
 
Since we have long term experience, managed investment and high quality products, we maintain customers satisfied up until now.
 
We currently launch policy to supply high quality to our customers both in Thailand and oversea. We also provide high quality products with reasonable price in order to facilitate our customers to be able to run business in competition world.
 
We succeed being one of supplier companies by cooperating between managing director and employees to enhance “customer’s satisfaction” which is our priority.
 
 

 
บริษัท หมึกสยาม จำกัด
331, 333 ถนนสะแกงาม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
331,333 Sakaengam Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150
ติดต่อเรา
Tel. 02-840-0218-9 | Fax. 02-840-0220
E-mail : mueksiam@yahoo.cominfo@muek-siam.com
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2015
บริษัท หมึกสยาม จำกัด